Sportovní centrum Na Chobotě

Sportovní centrum Na Chobotě: od myšlenky k realizaci

Sportovní centrum Na Chobotě je další krok k lepší budoucností obyvatel Městské částí Praha 17. Zastupitelstvo na svém únorovém zasedání schválilo rozmístění sportovišť a jednotlivých částí tohoto víceúčelového centra.

Areál tedy získává konkrétní podobu, kterou lze rozdělit na čtyři části. Prvním objektem je sportovní hala s hlavní hrad plochou 44 x 22 m, hlediště s kapacitou pro 400 až 600 diváků a malá tréninková hala standardních rozměrů 28 x 16 metrů. Součástí sportovní haly jsou zázemí jednotlivých sportovišť včetně sociálních zařízení. Dalším důležitým objektem je prostor pro ubytování a catering. Ubytovací kapacita je plánovaná přibližně na 60 lůžek. Stravování a občerstvení zajistí provoz restaurace, do budovy je v členěna také hlavní recepce a prostory pro fitness.

Třetím objektem sportovního areálu je plavecký bazén s příslušenstvím a vodní plochou o rozměru, který splňuje přání sportuchtivých obyvatel Řep - takzvanou „pětadvacítkou" - 25 x 12,5 metrů. V tomto objektu dále najdeme wellness a samozřejmě zázemí včetně sociálního zařízení. Venkovní sportoviště příjemně překvapí třemi tenisovými kurty a třemi hřišti na beach volejbal. Významným adrenalinovým prvkem bude celoroční horolezecká stěna, pro ty nejmenší se vystaví dětské hřiště.

Zatím nepříliš hezké místo, kde by mělo sportovní centrum vyrůst.

Rozhodnutí zastupitelstva předcházela několikaletá diskuze zastupitelů, občanů, členů komise rady a přizvaných odborníků. Když se podíváme na zápisy komise pro Sportovní centrum Na Chobotě, která vznikla již v roce 2009, tak zjistíme, že otázky týkající se vzniku centra se stále točily kolem smyslu celého projektu, financí, rozmístění sportovišť, údržby a podobně. Myslím, že za bezmála čtyři roky úvah a probírání tohoto záměru jsme dospěli ke zralému rozhodnutí. Ano, bude to investice většího formátu, ale s pevně daným rámcem 300 milionů Kč, odsouhlaseným řepským zastupitelstvem. Úřad městské části také nechal vypracovat studii s názvem „Koncepce rozvoje zařízení pro trávení volného času na území Městské části Praha 17", která analyzuje potřeby obyvatel Řep v oblasti sportovních programů a volno-časových aktivit nesportovního charakteru. Tato koncepce jednoznačně podporuje vznik takového zařízení, jakým je právě připravovaná výstavba Sportovního centra Na Chobotě. Analýza silných a slabých stránek volnočasových aktivit v Řepích říká: „Vybudujte kvalitní zázemí pro rozvoj sportovně-společenských aktivit a rozšiřte nabídku volnočasových aktivit v místě bydliště pro co nejširší vrstvy obyvatel".

Vážení čtenáři, jsem přesvědčena, že snaha o lepší život v naší městské části bude úspěšná a všichni se sejdeme nejen u „poklepání" na základní kámen, ale také u slavnostního otevření Sportovního centra Na Chobotě.

Bc. Jitko Synková, starostka

ZDROJ: Řepská 17, duben 2013

PDF zdroj