Vizualizace exteriéru

Letecký pohled na objekty A, B, C, D, E

Objekty A, B, C, D a E jsou dokončeny a zkolaudovány

 

Vizualizace 2. etapy - objekty D, E

 

Vizualizace 1. etapy - objekty A, B, C